موضوع کمیسیون:  بررسی و پیگیری اراضی 43 هکتاری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و تعدادی از ماکین اراضی 43 هکتاری با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.

آقای مهندس خانی ریاست محترم کمیسیون عمران؛  ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم اعضاء شورای اسلامی شهر،  به موضوع جلسه درخصوص اراضی 43 هکتاری پرداختند.

آقای علویری ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، خواستار توضیحات ، اقدامات مالکین تاکنون و همچنین شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شدند.

در ادامه حاج آقا حسن لی درخصوص میزان کاربریها ، درصد آنها و نحوه ورود به محدوده شهری و داشتن سند مفروز برای ادامه کمیسیون ماده 5 ، صدور پروانه و قوانین مرتبط با ماده 101 توضیحاتی  را ارائه نمودند

در ادامه تعدادی از مالکین درخصوص طولانی شدن و نارضایتی آنها از  توافق؛ آنها خواستار تسریع در توافق و تغییر کاربری اراضی عمومی و مسکونی جهت برآورده شدن حقوق مالک شدند

 آقای فلاح امینی شهردار محترم؛  ضمن توضیحات قانونی درخصوص تفکیک موارد قانونی ماده 101 از آمادگی کامل جهت همکاری با مالکین خبر دادند.

 اعضای محترم شورا  نیز از قول مساعد جهت پیگیری از طریق ادارات ذیربط و مسئولین برای حل مشکلات مالکین شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.