موضوع کمیسیون:  تنفیذ اختیارات معاونت شهردار

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.

آقای حیدر محمد حسن لی در خصوص تنفیذ اختیارات به معاون شهردار توضیحاتی مطرح و بیان نمودند و دغده غه مندی ها را مطرح فرمودند.

آقای حسن بهتویی در خصوص حقوق شهروندی از سوی روابط اداری معاون و مابقی همکاران توضیحاتی فرمودند و از توانایی های آقای شعبانی در خصوص تعاملات اداری و نقاط ضعف و قوت را مطرح و در نتیجه روابط اداری سالم و پر تلاش و توانمند بودن را مطرح نمودند .

آقای محمد حسن علویری در خصوص سمت قبلی و معاونت آقای شعبانی و تجمیع اختیارات مطالبی را ارائه نمودند.

آقای علی خانی بیان نمودند که معاونت شهردار مسئله بسیار مهمی است و تنفیذ اختیارات به شخص مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

توضیح اینکه؛ پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای محترم کمیسیون، تعداد 2 رای موافق و 2 رای مخالف دادند. لذا تنفیذ اختیارات به آقای شعبانی تصویب نشد و جهت تصمیم گیری نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.