موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون؛ ضمن تبریک پیروزی رزمندگان فلسطین در برابر رژیم جعلی اسرائیل مطالبی در این خصوص بیان نمودند. ایشان در ادامه خواستار اتحاد و همدلی همکاران شورا در ادامه کار و پروژه های عمرانی جهت پیشبرد اهداف شهر شدند.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون درخصوص لوایح شهرداری  و عقب نشینی املاک در طرح های معابر توسط مالک و شهرداری، با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

1- به استناد نامه شماره 2805  /1402/ ص مورخ 16 /06 /1402 شهردار محترم؛  پيرو نامه شماره 338 / 1402 / 6 / ص مورخ 08 / 05 / 1402 و با عنايت به درخواست وارده شماره 1402/3373/و مورخ 1402/05/16 آقاي عباس نور محمدي مالك زميني به مساحت 84/ 257 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر بر خيابان شهيد چمران (كمربندي پيشنهادي طرح جامع ) نبش كوچه 8 متري (به شماره پرونده 8117) ، كه پس از مصوبه شوراي محترم برابر نامه فوق الذكر و استفاده از قانون ماده واحده  مقدار عقب نشيني از 79 / 216 مترمربع به 51 / 70 مترمربع كاهش يافته و مقدار 27 / 187 مترمربع از زمين مذكور باقي مانده و امكان صدور پروانه در زمين مذكور مهيا گرديده است . با توجه به درخواست مالك مبني بر دريافت مبلغ ريالي زمين قرار گرفته در طرح تعريض معبر  بر اساس نظريه كارشناسي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك زمين به متراژ 51 / 70 متر مربع بر اساس قيمت هيأت كارشناسي از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور(تملكات) پروژه تملك اراضي مورد نياز جهت بازگشايي ها اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

 2- به استناد نامه شماره 2692  /1402/ ص مورخ 19 /07 /1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه 1952 / 1402 / ص مورخ 04 / 05 / 1402 و با توجه به نامه شماره 2232 / 1402  مورخ 19 / 06 / 1402  واحد خدمات شهري مبني بر برآورد هزينه ضريب احتمالي افزايش حقوق و مزاياي كارگران به ميزان 25% بابت 8 ماهه سال 1403 با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 850 / 8 ريال، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار  امر رفت روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1403-1402 جهت تهيه اسناد مناقصه عمومي و درج در سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.