جلسه شماره 67– مورخ ۱۴۰۰/۱۲/14مصوبات شماره: 169-170-171

169به استناد نامه شماره 3957 / 1400 / ص مورخ 14 / 12 / 1400 شهردار محترم؛عطف به درخواست آقايان مجيد محسني و آقاي-شريفي تبار از مالكين اراضي واقع در انتهاي خيابان گلستان جنوبي ابتداي كوچه ارغوان قبل از رودخانه شرقي جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، بخش اعظمي از موقعيت مورد نظر برابر طرح جامع مصوب داراي كاربري فضاي سبز و بخشي در طرح بازگشايي معبر قرار گرفته است. حال با توجه به شرايط موجود در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي تملك و يا عدم تملك جهت احداث پارك محله اي و بازگشايي معبر در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد . ضمنا مساحت كل فضاي سبز پيش بيني شده 673 مترمربع مي باشد كه بخشي از آن در حال حاضر با كاربري مسكوني در دست بهره برداري مي باشد .که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

170مقرر گردید با توجه به آئین نامه مواد 16 و 17 بودجه پیشنهادی سال 1401 شهرداری شریفیه به پیوست می باشد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

171– به استناد نامه شماره 3654 / 1400 / ص مورخ 03 / 12 / 1400 شهردار محترم ؛ درخصوص  بودجه  سال 1401 اين شهرداري با اعتباري(درآمدي)  بالغ بر 000/ 000/ 495/ 250 که  از اعتبار مذكور مبلغ  000/ 000/ 795/ 144 ريال مربوط به اعتبارات هزينه هاي جاري و مبلغ 000/ 000/ 700/ 105 مربوط به اعتبارات پروژه هاي عمراني مي باشد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.